Podstawowe, obowiązujące wytyczne unijne

Osoby, które mają pomysł na własną firmę, powinny jak najszybciej starać się wdrożyć go w życie. Nie zawsze jednak jest to możliwe, ze względów zbyt skromnego zasobu portfela. Dla tych właśnie osób doskonałą szansą na zaistnienie na rynku w danej branży, jest pozyskanie dodatkowych środków, których nie trzeba będzie już zwracać. Środki te pochodzą z tak zwanych funduszy unijnych. opis

Najwyższa kwota, o jaką może ubiegać się beneficjent to 40 tysięcy złotych. Uzyskanych środków, zgodnie z założeniami unijnymi, nie trzeba zwracać, pod warunkiem, że firma utrzymała się bez większych problemów przez rok czasu. Czas ten może ulec wydłużeniu jedynie w dwóch wyjątkowych okolicznościach: poważnej choroby beneficjenta lub jego śmierci. Wówczas trzeba okoliczności te wykazać na podstawie właściwych dokumentów. Dodatkowo beneficjent może otrzymywać przez pierwszych 6 miesięcy tak zwane wsparcie pomostowe. Jest to kwota nie przekraczająca sumy 1100 zł. Kwota ta jest wypłacana co miesiąc.

Czy zatem każdy, kto ma pewien pomysł na własny biznes, może starać się o te dodatkowe środki? Otóż według założeń unijnych, o środki te nie może ubiegać się osoba, co do której toczy się postępowanie administracyjne, egzekucyjne czy sądowe. Dodatkowe fundusze na rozpoczęcie własnej działalności może otrzymać każda osoba, która spełnia poniższe kryteria, czyli: jest to osoba długotrwale bezrobotna lub taka, która ma problemy z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy czyli: kobiety powracające po dłuższej przerwie na rynek pracy, osoby niepełnosprawne, osoby do 25 roku życia oraz osoby po 45 roku życia.