Podstawowe informacje o funduszach europejskich

Od maja 2004 roku Polska stała się oficjalnym członkiem Unii Europejskiej. Dzięki takiemu rozwiązaniu, przed naszymi obywatelami otworzyły się, niedostępne do tej pory drzwi ukazujące wiele możliwości. Najbardziej pozytywne skutki przystąpienia do członkostwa Unii Europejskiej odczuwają przede wszystkim beneficjenci, czyli wszelkie te jednostki, które są uprawnione do starania się o tak zwane dofinansowanie. Dofinansowanie to sposób na realizację określonych celów i zamierzeń oraz podjętych decyzji związanych z nadzieją na uruchomienie dochodowego biznesu. opis

Jednakże rozwój przedsiębiorstw to nie jedyny cel, na jaki przeznacza Unia środki pochodzące z funduszy. Fundusze unijne wspomagają także wiele innych dziedzin gospodarki. Na szersze zaistnienie mają więc szansę zarówno rolnicy jak i drobni i mali przedsiębiorcy prywatni. Tak samo szkolnictwo oraz liczne instytucje pozapaństwowe (m.in. fundacje i stowarzyszenia pomocowe) mają szansę na swój rozwój oraz realizację ustalonych celów i zamierzeń.

Fundusze unijne inaczej określane, jako fundusze strukturalne to najważniejsze instrumenty finansowe, jakimi posługuje się Unia Europejska chcąc tym samym dać wszystkim państwom członkowskim równe szanse na ich rozwój.

Fundusze strukturalne – unijne najczęściej dotyczą inwestycji czy też działań związanych z wdrożeniem tak zwanych programów wieloletnich. Do tego, aby fundusze strukturalne – unijne mogły stać się własnością beneficjenta, musi on przygotować oraz przedłożyć we wskazanych instytucjach/instytucji niezbędne dokumenty. Najważniejsze z nich to: biznesplan; dokumenty programowe; wniosek o dofinansowanie.